Our team

Thomas Komarniski

Key Biodiversity Areas Indigenous Outreach Associate

Key Biodiversity Areas

Thomas serves as the Key Biodiversity Areas Indigenous Outreach Associate at WCS Canada.

, T. Komarniski
© T. Komarniski
  • canadamedia@wcs.org
Areas of expertise
Biodiversity Indigenous partnerships